Mũi đột lòng nhẫn

Mũi đột kí hiệu, số lên lòng nhẫn


Mã sản phẩm: TVĐS 09

Số lượt xem: [post_view]

Được sử dụng trong lĩnh lực kim hoàn
Các sản phẩm có kích thước nhỏ nhưng yêu cầu độ chính xác cao
Thường dùng để đóng kí hiệu, tên doanh nghiệp lên lòng nhẫn

Mũi đột kí hiệu, số lên lòng nhẫn
5 (100%) 1 vote