Hạt chì và dây chì - Triệu Vũ

Là sản phẩm không thể thiếu khi niêm phong hàng hóa, hạt chì và dây chì niêm phong giúp quản lý sản phẩm được dễ dàng