Mũi đột số xoay - Triệu Vũ

Bộ đột số xoay có thể điều chỉnh dãy số theo ý muốn, đóng một lần hiện cả dãy số, tiết kiệm thời gian và chi phí