Người Triệu Vũ

Hình ảnh hoạt động của Người Triệu Vũ tại đơn vị đối tác 2016.

kep-nap-thung-son

 dung-cu-niem-phong-thung-son

 seal-niem-phong-gia-re

day-han-co2-gia-re

bo-dot-so-chu

dung-cu-niem-phong-nap-seal-thung-phuy

khuon-dap-kim-loai

Triệu Vũ Seal

Ký kết thảo thuận với đối tác về tinh thần nhân đạo không sử dụng lao động trẻ em, không tiếp tay cho các hoạt đông tham nhũng và các hoạt động đi ngược lại với đạo đức trong kinh doanh với đơn vị DHL.

Người Triệu Vũ

Tập thể Triệu Vũ trong chuyến nghĩ phép định kỳ theo quý

Địa điểm: Đảo Phú Quốc

Người Triệu Vũ
5 (100%) 1 vote
Thông báo

Banner khuyến mãi