Khuôn đột dập trên vàng

Khuôn đột dập kí hiệu trên vàng (stamp metal)


Mã sản phẩm: TVĐS 13

Số lượt xem: [post_view]

Được sử dụng trong lĩnh vực kìm hoàn
Dùng đễ dập một số chi tiết, kí hiệu hay tên doanh nghiệp lên sản phẩm

Khuôn đột dập trên vàng

Khuôn đột dập trên vàng

Khuôn đột dập kí hiệu trên vàng (stamp metal)
5 (100%) 1 vote