Kẹp nắp thùng 18 - 20l - Triệu Vũ

Thường dùng chủ yêu trong các đơn vị sản xuất sơn và dung mội hóa chất.