Máy Dập Chữ Số Kim Loại - Triệu Vũ

Máy dập chữ, số và các loại kí hiệu khác trên chất liệu: nhôm, vàng, bạc, sắt mỏng v.v…