Seal cối Container - Triệu Vũ

Còn được gọi là “chì cối” hay” cliker”, là sản phẩm chuyên dùng để niêm phong thùng container và cửa xe tải