Seal 4 ngạnh ( seal mỏ neo) - Triệu Vũ

Thuộc nhóm plastic seal, được nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia